W poszukiwaniu sensu w pracy, z potrzeby realizowania idei większej niż my sami, powstał Turkusowy Poznań

POZNAŃ INACZEJ?

Czym jest Turkusowy Poznań?

Wielu z nas po lekturze „Pracować inaczej” Fredericka Laloux szukało miejsca, gdzie mogliby zagłębić się w to tytułowe „inaczej” – dzielić swoimi refleksjami, doświadczeniami, ale też wątpliwościami czy pytaniami odnośnie „bycia turkusowym”.

W ten sposób stworzyliśmy przestrzeń, w której nawzajem definiujemy to, czym dla nas jest, a czym nie jest tytułowy Turkus. Choć wywodzimy się z przeróżnych światów, które na co dzień często są równoległymi, nie przecinającymi się, rzeczywistościami, to w Turkusowym Poznaniu znaleźliśmy miejsce, w którym możemy tworzyć coś wspólnego. Nasza grupa powstała na styku pasji do idei turkusu, zamiłowania do dzielenia się tym, co dobre oraz motywacji do promowania tego „dobra”.

Nasze trzy turkusowe filary

W naszych codziennych działaniach promujących Turkus staramy się nie zapominać o realizacji tych wartości w naszym zespole. Dlatego:

Samoorganizacja

“Samoorganizowanie nie jest jakimś zaskakującym nowym rozwiązaniem w świecie. To jest tym, co czynimy, dopóki nie zaczynamy ingerować w proces i starać się nawzajem kontrolować.”

Margaret J. Wheatley i Myron Kellner-Rogers

Samoorganizujemy się – projekty, które realizujemy, może zainicjować kogokolwiek z nas, jeśli tylko ich założenia nie są sprzeczne z naszymi wartościami i pomagają nam w realizacji naszego celu, co sprawdzamy w trakcie procesu konsultacyjnego. Rozpoczynając projekt, bierzemy za niego odpowiedzialność, niezależnie od roli, jaką pełnimy w stowarzyszeniu na co dzień.

Dążymy do pełni – zdecydowaliśmy się na wspólne działanie z założeniem, że będziemy mogli realizować w tej przestrzeni siebie i bez lęku być sobą. Dlatego otwarcie mówimy o naszych potrzebach, uważnie na nie reagujemy, dbamy o naszą autentyczność – dążymy do tego, żeby być pełniej sobą i pełniej z innymi.

Pełnia

“Myślimy za dużo, a czujemy za mało. Bardziej niż nowoczesności potrzebujemy człowieczeństwa. Bardziej niż inteligencji potrzebujemy dobroci i łagodności.”

Charlie Chaplin

Cel ewolucyjny

“Życie chce się wydarzać. Życia nie da się powstrzymać. Współpraca z życiem, podejmowanie jego spójnych propozycji, wymaga od nas traktowania poważnie kierunku, jaki wytycza. Życie zmierza w stronę pełni.”

Margaret J. Wheatley i Myron Kellner-Rogers

Wsłuchujemy się w wizję – dbamy o to, żeby wizja istnienia Turkusowego Poznania i kierunku, w jakim zmierza, była spójna z naszymi wyobrażeniami. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że Turkusowy Poznań to coś więcej niż suma jednostek i może mieć dla siebie swój własny kierunek – uważnie się w niego wsłuchujemy.

Stowarzyszenie działające przy inicjatywie

Stowarzyszenie

Jesteśmy też w KRS! Jeśli chcesz dołączyć do stowarzyszenia, pobierz deklarację członkowską  i skontaktuj się z nami.

Statut stowarzyszenia.