Dlaczego Turkusowy Poznań?

“Przyszłość przewiduje się najlepiej, gdy się ją tworzy.”

Peter Drucker

Grupowa praca metodą Dragon Dreaming pozwoliła na wyłonienie pierwszej wersji naszego celu ewolucyjnego:

Turkusowy Poznań jest grupą osób widzących sens w Turkusie i chcących tym sensem dzielić się z innymi poprzez cykliczne spotkania tematyczne dla różnych grup odbiorców, wspieranie lokalnych biznesów we wprowadzaniu Turkusu oraz stałe zakorzenienie się w lokalnej społeczności jako łącznik osób i organizacji zainteresowanych tym, żeby pracować inaczej.

FUNDAMENTY NASZYCH DZIAŁAŃ

Wartości

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność – bierzemy odpowiedzialność za treści, które prezentujemy światu an temat Turkusu oraz za wszelkie działania, których się podejmujemy. Inicjując projekt nie obawiamy się wziąć za niego odpowiedzialności – dbamy o niego, rozwijamy, udoskonalamy tak, aby nasz przekaz był jak najwyższej jakości.

Transparentność

Transparentność – nie chowamy się za stanowiskami, rolami, swoimi lękami. Otwarcie dzielimy się ze sobą swoimi refleksjami, pomysłami, potrzebami. Tak, aby autentycznie współ_pracować i dzielić się każdym nowo odkrytych skrawkiem Turkusu.

Zaufanie

Zaufanie – ufamy, że za naszymi działaniami stoją dobre intencje i że podejmujemy się ich z najwyższą dbałością. Wierzymy w świadome, odpowiedzialne decyzje podejmowane w ramach naszych działań i w to, że przybliżają nas one do naszego ewolucyjnego celu.

Zaangażowanie

Zaangażowanie – jesteśmy zdecydowani z pasją dedykować swój czas, siły i zasoby na realizację naszego celu. Do każdego działania podchodzimy z sercem, sami decydujemy się wziąć na siebie za nie odpowiedzialność i wykonać je najlepiej, jak potrafimy.
Chcesz do nas dołączyć?

Skontaktuj się z nami:

kontakt@turkusowypoznan.pl